Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | pressmeddelande
  Stor EU-satsning ska accelerera omställningen till säkra och hållbara material, produkter och processer
  För att säkerställa att material är hållbara för människa och miljö, öka återvinningen och använda resurser på ett mer effektivt sätt krävs insatser redan tidigt i design- och tillverkningsledet. Nu startar IRISS, en stor EU-satsning som ska accelerera övergången till säkra och hållbart designade material, produkter och processer. Konsortiet som leds av IVL ska bilda ett globalt nätverk av experter och aktörer. Sex värdekedjor representerade i projektet kommer att ge en tydlig bild kring industrins pågående och framtida omställning.
 • | nyhet
  IVL deltar i Topic center för cirkulär ekonomi
  IVL deltar i centret för cirkulär ekonomi och resursanvändning, European Topic Center Circular Economy and Resource Use, som är ett fyraårigt uppdrag för Europeiska miljöbyrån. Konsortiet som består av 13 olika partners från tolv olika länder ska kartlägga omställningen till en cirkulär ekonomi, med fokus på ländernas implementering av regelverk och uppföljning.
 • | nyhet
  Matsvinnet ska minska genom donationer
  Näringsliv, akademi och ideell sektor går nu samman för att öka takten i arbetet med att halvera matsvinnet till 2030. Under 2022-24 genomförs ett projekt som ska visa goda exempel, hinder och effektiva arbetssätt för donation av överskottsmat till ideell sektor. Projektet ska resultera i en handbok och genomförs med stöd av Vinnova.
 • | pressmeddelande
  Fortsatt ökande avfallsmängder och minskad materialåtervinning
  Nya siffror visar att 152 miljoner ton avfall uppstod i Sverige 2020. Det mesta kom från gruvindustrin, därefter följde byggbranschen och hushållen. Om gruvavfallet räknas bort uppkom 35,7 miljoner ton avfall, vilket är en ökning från tidigare års mätningar. Statistiken visar också att andelen avfall som materialåtervinns har minskat.
 • | nyhet
  Omställningslyftet ska hjälpa företagen att ställa om
  Hur kan små och medelstora företag se affärsmöjligheter och skapa konkurrenskraft i klimatomställningen? Tillväxtverket satsar nu, tillsammans med RISE, Energikontoren, Sveriges inkubatorer och science parks, nätverket IUC och IVL Svenska Miljöinstitutet, totalt cirka 150 miljoner kronor för att coacha, inspirera och synliggöra för företag och organisationer vilka steg de kan ta för att komma vidare i klimatomställningen.
 • | nyhet
  Nationella infrastrukturplanen: "Missad chans för transporteffektivt samhälle"
  Regeringen har beslutat om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige. Totalt fördelas 881 miljarder kronor under perioden 2022-2033, en satsning som beskrivs som den största investeringen i Sveriges infrastruktur någonsin. Men planeringen har utgått från en prognos om ökad biltrafik och därmed försvåras arbetet för ett transporteffektivt samhälle, menar IVL:s mobilitetsexpert Anders Roth.
 • | nyhet
  Kemikalier på huden – forskare utvecklar ny metod för mäta exponering
  I många yrken kommer personalen i kontakt med hälsofarliga kemikalier och löper risk att utveckla allergi och handeksem. I ett nytt projekt finansierat av AFA Försäkring ska forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet utveckla en metod för att mäta hudexponering för hälsofarliga ämnen.
 • | nyhet
  Stockholm +50: ”Omställningen kräver betydligt större förändringar”
  I veckan samlas världens ledare för klimatmötet ”Stockholm+50”. Det är då 50 år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972. Mötet ska bidra till att öka takten i omställningen mot en mer hållbar framtid och samla det internationella samfundet bakom stärkt samarbete och handling.
 • | nyhet
  FN-konferensen 1972 öppnade för internationellt miljösamarbete
  På 1970-talet och decennierna därefter blev försurningen det dominerande miljöproblemet i Europa och Nordamerika och det som startade det internationella luftvårdsarbetet.”Utan FN-konferensen och de tidiga nordiska insatserna hade sannolikt inte luftkonventionen kommit till stånd förrän långt senare. Utvecklandet av ett samarbete över järnridån kring luftvårdsfrågorna var en av de få öppningarna under en period med stora motsättningar och stor misstänksamhet”, skriver IVL:s tidigare forskningschef Peringe Grennfelt.
Nyhetsarkiv
Återställ