1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Cirkulära flöden
 5. Arbetsmiljöutmaningar vid reparation och återbruk av elektronik
Person reparerar elektronik i en mobiltelefon

Arbetsmiljöutmaningar vid reparation och återbruk av elektronik

En viktig del i en hållbar omställning är att förbättra möjligheterna för konsumenter att laga och köpa begagnade produkter. Vid reparationsarbete och återbruk av elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) riskerar arbetstagare att exponeras för skadliga kemiska ämnen. I detta projekt utvecklas en färdplan för att hjälpa företag i en växande bransch att hantera kemiska och organisatoriska risker i arbetsmiljön.

Samhället ska bli bättre på att förhindra att fungerande elektronik blir avfall, vilket är en viktig del i omställningen bort från fossilberoende mot ett hållbart samhälle och cirkulär ekonomi. Nytillverkning av elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) kräver stora resurser avseende material och energi. En grön omställning av samhället kräver att denna resursanvändning minskar och att andelen återvunnet material i produkterna fortsätter att öka. Men allra viktigast är att elektronikprodukter används, repareras och återbrukas så länge som möjligt.

Många etablerade och nya företag inom branschen jobbar aktivt med att förbättra möjligheterna för konsumenter att laga och köpa begagnade produkter. Att EEE innehåller flera potentiellt (hälso)skadliga kemiska ämnen kan dock leda till att arbetstagare riskerar att exponeras i sitt arbete. Kunskap om risker och hantering av sådana finns sedan tidigare inom storskalig elektronikåtervinning. Denna erfarenhet behöver förmedlas och anpassas till småskalig verksamhet vid exempelvis insamlingsställen, reparationsföretag och företag som förmedlar begagnad EEE.

Projektets syfte är att utveckla en färdplan som gör det möjligt att hantera nya arbetsmiljöutmaningar när EEE-produkter ska repareras och återanvändas i större utsträckning.

Projektet kommer att fokusera på elektrisk och elektronisk utrustning genom att:

 • Skapa ett nätverk för relevanta aktörer på marknaden som hanterar, reparerar, återbrukar och återvinner EEE.
 • Identifiera och kvantifiera kemiska exponeringar vid arbete med insamling och reparation av EEE.
 • Identifiera faktorer som påverkar säkerhetskulturen (exempelvis kommunikation, delaktighet, rapporteringssystem, återkoppling med mera) hos företag som arbetar med reparation och återanvändning av EEE.
 • Studera hur företagsorganisationen hanterar eventuella risker som uppkommer vid reparation och återbruk av EEE och hur förebyggande åtgärder används för att uppnå en säker arbetsmiljö.

Projektets mål är att säkerställa en god och säker arbetsmiljö som bidrar till hållbara affärsmodeller, ekonomisk tillväxt samt den gröna omställningen av samhället.

Vill du veta mer eller är ditt företag intresserat av att delta och följa projektet, kontakta projektledare Anneli Julander.

Projektfakta

 • Projektnamn: Arbetsliv och grön omställning - En färdplan för att möta de utmaningar som finns vid reparation och återbruk av elektronik.
 • Finansiärer: Forte
 • Utlysning: Forte/Formas Grön omställning och arbetsliv 2021
 • Period: 2021 - 2024