1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Cirkulära flöden
 5. CARE-Hushåll får stöd att bli mer cirkulära
Secondhand kläder hänger på en ställning framför ett skyltfönster.

CARE – Hushåll får stöd att bli mer cirkulära

IVL deltar i det nya EU-projektet CARE som ska stötta 100 hushåll i Europa att bli mer klimatsmarta och cirkulära. Projektet riktar särskilt in sig på två områden – mat och mode – där hushållen ska få inspiration och hjälp att göra mer hållbara val i vardagen.

CARE-piloterna kommer att genomföras i fem regioner som ingår i Circular Cities and Regions Initiative (CCRI) och utförs både i städer och på landsbygd. I Sverige kommer ett 20-tal hushåll i Göteborg att väljas ut i samarbete med Göteborgs stad.

Lösningar som fungerar i praktiken

Att fokus ligger på just kläder och mat är för att det står för en stor del av hushållens konsumtionsrelaterade utsläpp men också för att det finns många, relativt enkla förbättringsåtgärder som hushållen kan göra. Att utnyttja kläderna längre har tidigare utvärderats vara en av de mest effektiva metoderna för att minska miljöpåverkan. Utmaningen är att få till lösningar som fungerar i praktiken och projektet kommer därför att jobba i nära samarbete med hushållen och utgå från de utmaningar som de möter i vardagen.

Hushållen i studien kommer att vara placerade i:

 • Göteborg i Sverige
 • Tammerfors i Finland
 • Berlin i Tyskland
 • Asker i Norge
 • Lääne-Harju i Estland.

Projektet har ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Hur effektiva pilotprojekten är för att minska klimat- och miljöpåverkan kommer att beräknas med hjälp av livscykelanalys.

EU flagga med texten Funded by the EU

Funded by the European Union The CARE project is funded by the European Union under Grant Agreement No. 101135141. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Projektfakta

 • CARE – Hushåll får stöd att bli mer cirkulära
 • Budget: 8 000 000 kr
 • Finansiär: EU
 • Samarbetspartner: Tampere University Foundation, Ekokumppanit Oy, Oslomet - Storbyuniversitetet, Asker kommune, Lunds Universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production, Die Verbraucher Initiative e.V., Lääne-Harju Vallavalitsus, Teeme Ara Sihtasutus, Universitaet für Bodenkultur Wien
 • Till projektets webbplats
 • Period: 2024 - 2027