en tillverkande industri med EU-loggan

So What utvecklar verktyg för att ta vara på outnyttjade värmeflöden och kyla

Tekniker för att använda industriell restvärme och restkyla är väl utvecklade men sett över hela Europa är det bara en bråkdel av potentialen som används. EU-projektet So What ska utveckla ett it-verktyg för att underlätta samarbeten mellan industrier och energiföretag för att ta vara på dessa flöden med restvärme och restkyla.

Verktyget ska kunna användas för att simulera och jämföra olika alternativa samarbetsmöjligheter, samt ge stöd för att kunna välja den mest lämpliga tekniken för att tillvarata restvärme och restkyla.

Verktyget kommer att utvecklas genom en deltagandemetodik som inbegriper fyra demosajter i Rumänien, Spanien, Portugal, Belgien samt ett så kallad ”lighthouse”-kluster i Sverige som består av Göteborgs energi och Varbergs energi. Lighthouse-klustret ska synliggöra exempel på praktiskt tillämpbara lösningar, både tekniskt och affärsmässigt.

IVL har ansvar för att utveckla affärsmodeller för demosajterna och studera generella hinder för restvärmesamarbete samt visa hur avtal kan utformas för att överbrygga dessa hinder. IVL samordnar även det svenska lighthouse-klustret.

Projektfakta

  • Supporting new Opportunities for Waste Heat And cold valorisation Towards EU decarbonization – So What
  • Budget Totalt 3,4 MEUR, varav IVL:s del 6 MSEK
  • Finansiär:EU Horizon 2020, projektnummer 847 097
  • Samarbetspartners: 20 partners i nio länder. Göteborg energi, Varberg energi, IES Research and Development, Fundacion Cartif, Rina consulting SPA, The University of Birmingham, Sustainable innovations Europe SL, Vertech group, Sustentepopeia Unipessoal Lda, Adeporto – Agéncia de energia do Porto, Kelvin Solutions, Fundacion Asturiana de la energia, Provinciale Ontwikkelingsmaatscheppij Antwerpen, Medgreen, Martina and Rosso SPA, Servicio intermunicipalizado de gestao de residuos do Grande Porto, Radet Constanta, Materials processing institute, Eleukon global
  • Period: 2019 - 2022