Exempel på klimatanpassning med blågröna lösningar i bostadsområdet Augustenborg i Malmö. Fastigheter som tidigare ofta drabbades av översvämningar från ett överfyllt avloppssystem har förnyats med dräneringssystem inklusive vattenkanaler och fördröjningsdammar som leder bort regnvatten.

Policylabb för klimatanpassningskontrakt

Klimatanpassning tillsammans är ett tillämpat forskningsprojekt om klimatanpassningsåtgärder i befintlig stadsbebyggelse som leds av IVL. Projektet utformar och testar en samverkansmodell med lokala kontrakt i syfte att säkra genomförandet av naturbaserade klimatanpassningsåtgärder i Malmö.

Klimatanpassning tillsammans genomförs i samverkan mellan policy- och klimatanpassningsforskare på IVL och Linköping universitet, kunskapscentret Gröna takinstitutet, tjänstepersoner på Malmö stad samt fastighetsägare i Malmö och försäkringsbolag.

Samverkan sker i form av ett ’policylabb’ där gemensamma kunskapsfördjupningar om naturbaserade och platsspecifika klimatanpassningsåtgärder växlas med insikter kring olika intressenters rådighet, ansvar och ekonomiska värdering av klimatrisker och åtgärder. ’Labbet’ används för att testa olika utformningar av lokala klimatanpassningskontrakt. Utöver möjliga kontraktsmodeller ska projektet bidra med kunskap till beslutsfattare kring frågor om ansvar och åtgärder för klimatanpassning av befintlig bebyggelse.

Projektfakta

  • Projektnamn: Klimatanpassning tillsammans - policylabb för klimatanpassningskontrakt i Malmö
  • Budget: 4 731 874 SEK
  • Finansiär: Formas
  • Samarbetsparter: Malmö stad, Linköpings universitet, Centrum för klimatpolitisk forskning, Scandinavian Green Roof Institute, BID Malmö, HSB, Wihlborgs fastigheter, MKB fastigheter, Stiftelsen Länsförsäkringsgruppens Forsknings- & Utvecklingsfond.
  • Period: 2024 - 2025