Händer skriver på tangentbord. Skärmen visar analytics.

Climate Story - databas för klimatatanalys

Climate Story är ett utvecklingsprojekt inom strategisk analys av klimatutsläpp, Projektet kommer att utveckla en webbsida med avancerade och flexibla analys- och visualiseringsmöjligheter baserad på en omfattande databas.

Climate story kommer att drivas av en projektgrupp på IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med IT-företaget Datastory Tech. Projektet avser att skapa ett lättillgängligt webbverktyg med avancerade, flexibla och mångfasetterade analys- och visualiseringsmöjligheter, som baseras på en omfattande databas med data från en bred spännvidd av källor.

Många parametrar

Förutom varierande klimatutsläpps- och energivärden skommer dataunderlaget innehålla även samhällsekonomiska, geografiska, och demografiska parametrar. Projektet syftar till att förstå sambanden och förhållandet mellan territoriella och konsumtionsbaserade klimatutsläpp, energianvändning samt påverkande parametrar. Även relevanta styrmedel kommer identifieras och beskrivas samt på vilken politisk och geografisk nivå som rådigheten ligger, i syfte att förstå åtgärdspotentialen inom respektive sektor.

Användbart verktyg

Målet är att Sveriges kommuner och andra politiska enheter, forskare eller andra aktörer ska känna till verktyget och tycka att det är intressant och användbart, samt att det får spridning till andra organisationer och att resultaten ska komma till användning under lång tid.

IVL leder och utför projektet ifråga om datainsamling, beräkningar, analys, samarbete med kommuner och andra potentiella användare, samarbetspartnern Datastory Tech kommer att utveckla den digitala plattformen, websidan, analysfunktionerna och visualiseringsmöjligheterna.

Data Story Cloud

Visualisering av databas i DataStoryCloud

Projektfakta

  • Projektnamn: Climate Story
  • Finansiärer: Energimyndigheten, IVL (basfinans)
  • Samarbetspartner: Datastory Tech AB
  • Period: 2023 - 2024

Prenumerera på våra nyhetsbrev