Kläder som som är packade i rullar

Framtidens hållbara kläder

Hur ser framtidens hållbara värdekedjor för kläder ut? Det ska IVL Svenska Miljöinstitutet, Högskolan i Borås och Profu ta reda på i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som finansieras av Formas.

I Europa konsumerar vi i genomsnitt 26 kg textilier per person och år varav 60 procent är kläder. Lägre priser och ”fast fashion”-vanor har fördubblat klädkonsumtionen och ökat avfallsvolymer de senaste 15 åren. Många plagg som hade kunnat återanvändas eller materialåtervinnas hamnar idag i restavfallet, som i bästa fall går till energiutvinning (förbränning) eller i sämsta fall läggs på deponi, något som är vanligt utomlands. Man räknar med att varje svensk i snitt slänger åtta kilo textil per år. Det blir nästan 200 ton textil om dagen som går till spillo.

För att motverka den här utvecklingen behöver vi förändra hur vi konsumerar kläder. Projektet Framtidens hållbara kläder, som leds av IVL, omfattar flera aspekter av hållbarhet inom klädindustrin. Bland annat ska forskarna undersöka hur konsumenter via digitala plattformar kan uppmuntras att konsumera mode mer cirkulärt genom att köpa second hand, hyra kläder och laga trasiga plagg istället för att köpa nytt. Nya tekniker för produktion och återvinning ska undersökas och politiska åtgärder för en mer hållbar klädindustri och konsumtion ska utvärderas. Effekten av e-handel, hemleverans och returer kommer också att uppmärksammas extra eftersom det kan öka transporterna.

Scenarier identifierar de mest lovande metoderna

Projektet som utförs av en tvärvetenskaplig forskargrupp kommer att kombinera fältstudier i konsumtionsbeteende med byggandet av systemdynamiska scenarier, livscykelanalys och policyanalys. Det ska ge insikter om de motiv och faktorer som påverkar klädindustrin i omställningen till en mer hållbar industri. Under projektets gång kommer input från olika intressenter, bland annat konsumenter, representanter från kläd- och återvinningsindustrin samt beslutsfattare, användas för att skapa scenarier för framtidens värdekedjor för kläder. Uppskalningen genom scenarier ska även tydliggöra vilken potential det finns att skapa nya roller och arbetstillfällen inom den europeiska klädindustri framöver. Syftet är att identifiera de mest lovande metoderna och teknikerna som kan leda fram till en mer hållbar klädindustri, samt se under vilka omständigheter de kan bli verklighet.

I projektet ingår forskare och medarbetare från IVL Svenska Miljöinstitutet och Högskolan i Borås, inklusive Textilhögskolan och Science Park Borås, samt miljökonsultföretaget Profu. Projektet pågår fram till slutet av 2024 och finansieras av Formas. Projektet är knutet till forskargrupperna Styrning av textila värdekedjor och Digital konsumtion vid Högskolan i Borås.

Läs rapporten Kartläggning av kapaciteten för sortering och återvinning av textil i Europa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Läs rapporten Leder storskalig textilåtervinning i Europa till minskad klimatpåverkan? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs pressmeddelandet om projektet.

Projektfakta

  • Projektnamn: Framtidens hållbara kläder
  • Finansiär: Formas
  • Utlysning: Formas forskningsprojekt. Klimatvinster med resurseffektivitet 2021
  • Budget: 7 860 198 SEK
  • Period: 2022 - 2024

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

  • 9. Hållbar industri innovationer och infrastruktur
  • 11. Hållbara städer och samhällen
  • 12. Hållbar konsumtion och produktion