1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Livsmedel
  5. Förbättrad resurs- och energieffektivitet inom vertikal odling
Stadsodling groddar i krukor

Förbättrad resurs- och energieffektivitet inom vertikal odling

Syftet med detta projekt är att utvidga pågående forskning för att utveckla, genomföra och analysera genomförbarheten och hållbarheten för mer resurseffektiva produktionsmetoder för vertikala odlingar med fokus på optimering av energi, ljus, växtmedia, och produktion av plantor.

Under de senaste åren har jordbruket genomgått dramatiska innovationer och utvecklingar. Särskilt vertikal odling har fått en dramatisk ökning av både användningsområden och investeringar. På grund av dess nyhet finns det dock många utmaningar att ta itu med. Forskning har pekat på behovet av att förbättra resurseffektiviteten för vertikalt jordbruk. Särskilt energiförbrukningen för belysning och klimatkontroll utgör en flaskhals för både systemets prisvärdighet och miljöprestanda. Forskningen har dock också visat att odlingsmedier kan vara en viktig faktor för den totala miljöprestandan.

Syftet med detta projekt är att utveckla, genomföra och analysera lönsamheten och hållbarheten hos metoder för mer resurseffektiva produktionsmetoder för vertikala odlingar. Detta görs genom att genomföra lösningar för optimering av belysning och genom att använda stadsrester som odlingsmedier för att förbättra den totala miljöprestandan.

Därefter kommer studien att utvärdera genomförbarheten och hållbarheten av dessa lösningar vid kommersiella vertikala odlingar i Sverige och sprida kunskap för att förbättra resurs- och energieffektiviteten inom vertikal odling.

Projektfakta

  • Projektnamn: Förbättrad resurs- och energieffektivitet inom vertikal odling
  • Budget: 4 M SEK
  • Finansiär: Formas
  • Samarbetsparter: University of Bologna, Grönska, Farmy, Ljusgårda, Urban Oasis
  • Period: 2023 - 2025