Bostadsnära odlling i stad.

På väg mot hållbart och rättvist stadsjordbruk

Projektet Just Grow syftar till att utforma indikatorer och styrningsprinciper för att intensifiera urbant jordbruk på ett hållbart och rättvist sätt.

Stadsregioner är viktiga för att på ett hållbart sätt öka jordbruksproduktionen och möta de globala livsmedelsbehoven under 2000-talet. Lokaliseringen av livsmedelsproduktion i städerna och deras nära omgivningar förkortar leveranskedjorna och avståndet mellan producenter och konsumenter, något som i sin tur förbättrar den sociala och miljömässiga hållbarheten och motståndskraften.

Hållbar urban jordbruksintensifiering (förkortat UAI efter engelskans urban agricultural intensification) kräver investeringar i teknik som frikopplar livsmedelsproduktionen från miljömässiga begränsningar inklusive säsongsklimat och marktillgång. De tekniska systemen kan gå från de kapitalintensiva, som vertikalodlingar, till mer kunskapsintensiva som urbant ekologiskt jordbruk (agroekologi).

Sex regioner ingår i projektet

Forskningen har börjat att ifrågasätta de tekniska produktionssystems relativa resursbehov, miljömässiga fotavtryck och produktivitet. Men hittills saknas en jämförande utvärdering av konsekvenserna för jämlikhet och rättvisa genom de olika vägarna mot hållbara livsmedelssystem i stadsregioner. Just grow blir först att fokusera på rättvisa vid intensifiering (UAI) genom internationell, tvärvetenskaplig forskning i sex regioner: Rhen-Ruhr i Tyskland, storstadsregionen kring Providence i nordöstra USA, den nederländska regionen Randstad inklusive städer som Rotterdam, Amsterdam och Haag, regionen Keihanshin i Japan (som inkluderar Kyoto, Osaka och Kobe) samt regionen Trondheim och regionen Tröndelag i Norge och Storstockholm i Sverige.

Utifrån en helhetssyn kring rättvisa och fördelning i politik och styrfunktioner kommer projektet att producera följande:

  1. Kortfattade uppsättningar av indikatorer som stadsregionerna kan använda vid utvärdering av föreslagna planers effekter vid intensifierat urbant jordbruk.
  2. Rekommendationer kring transformativa, rättvisecentrerade policyåtgärder, principer och innovationer som regionerna kan använda för att styra utvecklingen.

Projektfakta

  • Projektnamn: Just Grow, Co-designing justice-centric indicators and governance principles to intensify urban agriculture sustainably and equitably
  • Finansiärer: Belmont Foundation genom Formas, The US National Science Foundation, Japan Science and Technology Agency, Deutsche Forschungsgemeinschaft, The Research Council of Norway.
  • Budget: 3,1 MSEK i Sverige, totalt 1 556 000 Euro.
  • Partners: I Sverige: IVLSvenska Miljöinstitutet, Stadsodla Stockholm, Sweden Foodtech, The culinary Farmer. I Tyskland: Food policy council Dortmund and region, ILS research. I Nederländerna: Aeres University, Radboud University. I USA: Rhode Island Food Policy Council, The Rhode Island Commerce Corporation, University of Rhode Island. I Japan: Cultural Property Protection Division in Izumisano city, Kyoto University. I Norge: Norduniversitetet, Trondheim Competence Center for Urban Agriculture and Voll Farm.
  • Period: 2023 - 2026