En plastförpackning med jordgubbar varav en av jordgubbarna är dålig.

Separationsglädje – när förpackningar och livsmedel ska åt olika håll

Hur ska butikerna göra när det ligger en möglig jordgubbe bland de fräscha? Eller en dålig apelsin bland de fina i nätet? Sådana frågor ska undersökas av projektet Separationsglädje.

Matsvinnet i dagligvaruhandeln beräknas vara 100 000 ton per år. Den siffran överträffas bara av hushållens svinn. Något som bidrar är att butikerna kastar matvaror som är paketerade tillsammans – i exempelvis nät, buntar eller plasttråg – ifall någon av dem har blivit dålig.

I dag finns inga gemensamma riktlinjer om hur branschen ska undvika att ätbar mat slängs i sådana lägen. En del butiker säljer varorna baserat på vikt eller med styckpris. Men det saknas vedertagna metoder för att separera förpackningar och ätbara livsmedel. Det finns också problem som märkning och spårbarhet av produkten för konsumenterna.

Ett identifierat hinder är att personalkostnaderna för att separera livsmedel blir för höga i relation till den ökade försäljningen. Det extra arbetet blir främst ett miljömässigt åtagande utan ekonomisk vinst. Om det kunde bli ekonomiskt försvarbart skulle fler inom dagligvaruhandeln aktivt jobba för minskat svinn.

Syftet med projektet Separationsglädje är att utreda vilka affärsmodeller som kan appliceras för att minska matsvinn orsakat av sampaketerade produkter samt vilka ekonomiska vinster och vilken minskad klimatpåverkan de kan ge. Utgångspunkten är att hitta sätt för butikerna att tjäna pengar på att låta personalen separera förpackningar och livsmedel för att kunna sälja eller förädla produkterna.

Projektet ska samla kunskap från projektparterna, testa utvalda lösningar i några butiker och formulera riktlinjer kring hanteringen. Ett förväntat resultat är att butikerna skall implementera de mest kostnadseffektiva lösningarna och att fler aktörer tar efter.

Logotyp för Naturvårdsverket med blå bakgrund och vit text. En symbol nere till höger.

Projektfakta

  • Projektnamn: Separationsglädje – när förpackningar och livsmedel skall åt olika håll
  • Finansiär: Naturvårdsverket
  • Budget: 3 MSEK
  • Samarbetspartner: RISE, Coop, ICA, SAMS (Samarbete för minskat matsvinn)
  • Period: 2023 - 2026