1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Transporter
 5. Förutsättningar för vätgasdriven tung trafik
Motorväg med personbilar och tung trafik

Förutsättningar för vätgasdriven tung trafik

Vätgas har stor potential som fossilfritt drivmedel men för att få genomslag behöver tekniken utvecklas och flera utmaningar lösas. I en studie finansierad av Trafikverkets forskningssatsning Triple F ska IVL tillsammans med projektpartners undersöka vad det finns för förutsättningarna för den tunga trafiken att ställa om till vätgas.

Vätgasdrivna fordon bedöms ha en relevant roll inom delar av den tunga trafiken där exempelvis elektrifiering passar sämre.

Då infrastruktur för tankning nu håller på att etableras har branschen, tankstationsägare och fordonsindustrin, identifierat att det behöver utvecklas ett objektivt beslutsunderlag kring fordonens prestanda och hur dessa fungerar i praktiken. Det behövs för att kunna ge relevant information inför investeringar och satsningar, men även för att identifiera områden som behöver vidareutvecklas.

Projektet ska även titta på vad det finns för tillverkningsmöjligheter för vätgas i Sverige och om det går att hitta synergier med andra industrier som hanterar vätgas.

Projektet ska ta fram:

 • Ett transparent beslutsunderlag gällande vätgasdrivna tunga fordon.
 • En bedömning av den nationella vätgastankinfrastrukturen samt tillverkning av vätgas för tunga fordon.
 • Bedömning av synergier med övrig industri för att bättre kunna planera tankstationer och ta vara på den samverkanspotential som kan finnas.

Projektet ska även samla in och sprida kunskap om vad den storskaliga svenska utbyggnaden av tankinfrastruktur innebär, vilket även kan vara av internationellt intresse.

Projektfakta

 • Projektnamn: Förutsättningar för vätgasdriven tung trafik
 • Projektparter: IVL Svenska Miljöinstitutet (koordinerande), Hydri (fd REH2), Everfuel, TRB, Volvo Lastvagnar, Vätgas Sverige, Energigas Sverige.
 • Finansiär: Triple F.
 • Budget: 1 360 000 SEK
 • Period: 2023 - 2024