1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Transporter
 5. H2AMN vätgasbaserade lösningar för hamnar
Utsikt över göteborgs hamn på vinter

H2AMN analyserar vätgasbaserade lösningar för hamnar

De nordiska länderna siktar mot en koldioxidneutral nordisk region. Vätgas och andra vätebaserade energibärare anses ofta vara nyckelteknologier inom framtida hållbara energi- och transportsystem med låga koldioxidutsläpp. Men vilken roll kan hamnar spela i omställningen till ett mer hållbart energisystem som inkluderar dessa bränslen?

Projektet H2AMN analyserar hur hamnar och omgivande områden samt olika aktörer kommer att kunna skala upp vätgas och andra vätgasbaserade lösningar i Norden och övergå till att bli fossilfria energinav. Det övergripande syftet är att analysera potentialen för vätgasbaserade lösningar (med fokus på vätgas, ammoniak och elektrometanol) i Norden. Analysen baseras på tre fallstudier av energinav, centrerade kring hamnar, i olika nordiska länder.

Det övergripande målet är att bidra till implementeringen av dessa bränslen i och omkring nordiska hamnar.

Fallstudier i Island, Göteborg och Luleå

Fallstudierna inkluderar Island (exemplifierat av Westfjords-området med Isafjordurs hamn och Bakki / Husavik-området på norra Island), Göteborgs hamn (med fokus på marin tillämpning) och Luleå (det senare med fokus på de nya möjligheterna för det lokala energiföretaget Luleå Energi AB när SSAB ska lägga om sin stålproduktion till vätgasbaserade fossilfria lösningar).

Förutom fallstudierna kommer projektet att djupdyka i lagringsfrågan för vätebaserade bränslen. Lagringen är avgörande för alla vätgasnav. Genom att specifikt bedöma genomförbarheten av, och metoder för, att använda befintliga bergrum i hamnområden för lagring av vätgas och ammoniak. Policy- och marknadsbedömning, samt scenario- och energisystemmodellering kommer också att ingå för att klargöra viktiga aspekter vid realiseringen av de vätgasbaserade naven.

Logotyp för forskningsprojektet H2AMN.

Projektfakta

 • Projektnamn H2AMN - Hydrogen, ammonia and methanol in hydrogen hubs in the Nordic region
 • Budget: 17,8 MNOK (varav 4.64 MNOK till IVL)
 • Finansiär: Nordisk Energiforskning, Energimyndigheten, och det isländska forskningscentret RANNIS (via programmet Nordic hydrogen valleys as energy hubs)
 • Projektparter: Luleå tekniska universitet (projektledare), IVL Svenska Miljöinstitutet, University of Iceland, Göteborgs hamn, Statkraft, Landsvirkjun, Blámi, Norwegian University of Science and Technology, Luleå Energi, Piteå hamn, och SSAB
 • Period: 2023 - 2026

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

 • 7. Hållbar energi för alla
 • 9. Hållbar industri innovationer och infrastruktur
 • 11. Hållbara städer och samhällen
 • 13. Bekämpa klimatförändringarna