1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Upphandling
 5. Nycklar för cirkulär offentlig upphandling
Man studerar kontrakt eller, affärsavtal vid skrivbord.

Nycklar för den cirkulära offentliga upphandlingsprocessen

Det övergripande syftet är att hitta metoder som underlättar för offentliga aktörer som vill ”upphandla cirkulärt”.

IVL samverkar med Göteborgsregionens kommunalförbund och Göteborgs stad i ett projekt för att utveckla och sprida metoder och goda exempel vid offentlig upphandling. Projektet genomförs i följande fyra steg:

 1. Analys och översyn av gällande regelverk och pågående regeländringar som en cirkulär upphandling påverkas av. Detta kartläggs och beskrivs genom en rad typsituationer som en upphandlande myndighet kan behöva beakta där de olika regelverken på olika sätt bör hanteras i upphandlingsprocessen.
 2. Utvärdering av hur ett 10-tal cirkulära upphandlingar som har gjorts de senaste åren har fungerat och vilka lärdomar de offentliga aktörerna har fått, både vad gäller arbetsmetoder och resultat av upphandling i form av inköpta varor och tjänster.
 3. Analys av användningen av miljöspendanalyser som underlag för beslut i frågor kring strategiska ställningstaganden och prioriteringar för cirkulära upphandlingar.
 4. Med utgångspunkt i analyserna utveckla en praktisk guide för en cirkulär upphandling i samarbete med deltagande kommunala upphandlare.

Projektfakta

 • Projektnamn: Nycklar för att låsa upp hindren i den cirkulära offentliga upphandlingsprocessen
 • Budget: 3 919 826 SEK
 • Finansiär: Formas
 • Samarbetspartner: Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Förvaltningen för inköp och upphandling, Göteborgs stad
 • Period: 2022 - 2024