1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Vatten
 5. DEMASK fokuserar på undervattensbuller
Ett fartyg på havet, fotograferat från fören och lite underifrån. Kranar och vindkraftverk i bakgrunden.

DEMASK utvärderar åtgärder för minskad miljöpåverkan från undervattensbuller

EU-projektet DEMASK samlar forskare, myndigheter och aktörer i den maritima sektorn från länder runt Nordsjön för att få fram rekommendationer för hantering av undervattensbuller.

Undervattensbuller i haven är ett växande och fortfarande relativt ohanterat miljöproblem. Nordsjön är ett av världens mest trafikerade sjöfartsområden, med många fritidsbåtar längs kusterna (inte minst Sveriges) och där flera länder vill öka sin produktion av energi från havsbaserad vindkraft. Allt detta genererar undervattensbuller som riskerar att påverka djurlivet och miljön negativt. Trots det saknas effektiva åtgärder för att minska bullret.

DEMASK utvecklar verktyg för att mäta och utvärdera åtgärder för att minska miljöpåverkan från undervattensbuller. Projektet tar fram scenarier för hur bullernivåerna påverkas av olika åtgärder som beslutsfattare och andra intressenter kan använda för att utvärdera vilka åtgärder som är mest effektiva.

IVL fokuserar främst på fritidsbåtar i kustnära områden och hur de påverkar djur som lever där. Detta är extra viktigt för Sverige som har en lång kustlinje och ett stort antal fritidsbåtar med hög aktivitet i dessa känsliga områden. Vi fastställer effekter på ryggradslösa djur, som man i dag vet lite om och därför ofta inte tar hänsyn till när man bedömer miljöpåverkan av undervattensbuller.

DEMASK genomförs i samarbete med nio partner från fyra länder och finansieras bland annat genom EU:s Interreg Nordsjöprogram. Läs mer på DEMASK:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EU-flag with the words Interreg North Sea - Co-funded by the European Union

Project ID 41-2-13-23, the Interreg North Sea Programme 2021-2027, European Regional Development Fund.

Projektfakta

 • Projektnamn: Development and evaluation of noise management strategies to keep the North Sea healthy (DEMASK)
 • Budget: Totalt 3,27 miljoner Euro, varav IVL cirka 6,2 miljoner SEK
 • Finansiärer: Interreg Nordsjöprogrammet, Havs- och vattenmyndigheten, SIVL
 • Samarbetspartner: Ministery of Infrastructure and Water Management – Rijkswaterstaat (NL, koordinator), Federal Maritime and Hydrographic Agency (DE), University of Veterinary Medicine Hannover (DE), Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (NL), IVL Svenska Miljöinstitutet (SE), Royal Belgian Institute of Natural Sciences (BE), JASCO Applied Sciences (DE), Flanders Marine Institute (BE), North Sea Foundation (NL), Aarhus Universitet (DK,associerad partner)
 • Period: 2024 - 2026

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

 • 12. Hållbar konsumtion och produktion
 • 14. Hav och marina resurser