1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Vatten
  5. Forskningssatsning på vattenbruk runt Atlanten
Person som håller i musslor

AquaVitae: Hållbart vattenbruk runt Atlanten

Vattenbruk begränsas idag till ett litet antal högt efterfrågade arter. Det behövs en större mångfald och ett starkare bestånd för att minska sårbarheten för sjukdomar. IVL:s forskare ska utveckla tekniker för att odla både inhemska ostron och det främmande stillhavsostron i ett transatlantiskt EU-projekt.

Intresset för hållbara vattenbrukslösningar är stort världen över. Ostron är en underutnyttjad resurs med stora potential, men också med stora utmaningar. I dag finns bara en kommersiell odling av inhemska platta ostron i svenska vatten. Framförallt är det tillgången till yngel som begränsar utvecklingen av näringen.

Över 80 procent av alla yngel som samlas in för utsättning på odling är numera av den främmande arten stillahavsostron och får därför inte användas. Nere i Europa förekommer dessutom sjukdomsutbrott av olika virus och parasiter. Risken är stor att svenska bestånd drabbas. Inte minst eftersom Sverige importerar drygt 400 ton ostron varje år, en import som ökar årligen.

EU-projektet AquaVitae ska ska stärka samarbetet och kunskapsutbytet över Atlanten och fånga upp vattenbrukets hela värdekedja: från marknadsanalys och konsumentperspektiv till cirkularitet i produktionssystemen, hållbarhet och teknikutveckling.

IVL har som uppgift att utveckla nya odlingstekniker för såväl inhemska ostron som för stillahavsostron samt att utveckla nya protokoll för landbaserad kläckeriverksamhet och havsbaserad yngelsamling.

Projektet pågår i fyra år och samlar över 70 forskare och företagare från 16 olika länder. Utöver europeiska parter deltar organisationer från Brasilien, Sydafrika, Namibia och USA. IVL kommer att ha ett extra nära samarbete med Brasilien.

Aqua Vitae finansieras med åtta miljoner euro genom Horisont 2020.

Se filmen om projektet

Filmen är producerad av CETMAR/Rafael Méndez

Projektfakta

  • Aqua Vitae, Teknikutveckling för odling av inhemska ostron och det främmande stillahavsostronet
  • Budget: 8 miljoner EUR
  • Finansiär: EU.s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020 genom Vinnova. Projektnummer: 510726
  • Samarbetspartners: Projektet Aqua vitae drivs av ett transatlantiskt konsortium bestående av cirka 60 aktörer från 16 olika länder. Utöver europeiska parter deltar organisationer från Brasilien, Sydafrika, Namibia och USA. IVL kommer att ha ett extra nära samarbete med Brasilien.
  • Period: 2019 - 2022