1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Vatten
  5. Klimatanpassning av dricksvatten med hjälp av AI
Glas fylls med vatten från vattenkran

Klimatanpassning av dricksvatten med hjälp av AI

Klimatförändringar ökar vattenproduktionskostnaderna i Sverige och framtidens vattenförsörjning kräver innovativ anpassning. Genom projektet STRATUS arbetar IVL och samarbetspartners för att förstärka produktion och distribution av dricksvatten med hjälp av AI-teknik.

Till år 2100 förväntas klimatförändringarna öka kostnaderna för vattenproduktion i Sverige med upp till 7,5 miljarder kronor. Huvuddelen av dessa kostnader kommer från behandling av humusämnen och liknande ämnen i ytvatten. Humus är ett samlingsnamn för naturliga organiska ämnen i vatten, som färgar vatten brunt och är svåra att bryta ned. Med hjälp av artificiell intelligens, AI, finns nu möjligheter att effektivisera och anpassa dricksvattensystemen.

Genom att adressera utmaningarna med humusämnen och andra ytvattenämnen strävar projektet efter att införa transparenta AI-lösningar för att bättre hantera klimatutmaningarna.

Inom ramen för projektet STRATUS kommer AI-metoder att identifieras och implementeras för ett robustare vattensystem. Dessutom är målet att skapa ett transparent beslutsstödssystem, vilket kommer att stötta beslutsfattare inom vattenproduktion. Projektet genomförs tillsammans med Sandviken Energi, men resultaten kommer inte bara att gynna Sandvikens invånare utan också bidra med vetenskapliga publikationer och öppen källkodsprogramvara.

Projektfakta

  • Projekt: STRATUS: Anpassning av Dricksvatten med AI mot Klimatförändring
  • Budget: 3,2 MSEK
  • Finansiär:Vinnova och Sandviken Energi
  • Samarbetspartners: IVL Svenska Miljöinstitutet, Högskolan i Skövde, Sandviken Energi
  • Period: 2022 - 2024