1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Vatten
 5. Lågtrofiska vattenbruksarter i ett föränderligt klimat
Sjöpungar utanför Koster vid svenska västkusten.

Sjöpungar utanför Koster på svenska västkusten.

Odlade lågtrofiska vattenbruksarter i ett föränderligt klimat

I projektet undersöker vi hur klimatförändringar kan påverka lågtrofiska arter, (LTA, som till exempel skaldjur och sjöpungar) i Sverige. Projektet kommer att utföra en riskbedömning. Tyngdpunkten kommer att ligga på risken för försämrad välfärd hos LTA och hur branschen kan anpassa sig för att minska konsekvenser och påverkan av riskerna.

Syftet med projektet är att utföra en riskbedömning av klimatförändringar på svenskt lågtrofiskt vattenbruk genom att följa ISO31000 definition av risk inom DAPSI(W)R(M) ramverket. Vi kommer att fokusera på hur ändringar i miljön, till följd av klimatförändringar, skapar risker för LTA med specifikt fokus på välfärd för de odlade organismerna, och hur branschen kan anpassa sig för att minska konsekvenserna av riskerna.

En riskbedömning på odlade LTA syftar till att både kommunicera klimatförändringarnas risker till branschmedlemmar och säkerställa en snabb och hållbar tillväxt av odling av LTA i Sverige som inte äventyrar arternas välbefinnande. Projektet kommer att uppnå detta mål genom att ta fram en prioriterad lista över rekommenderade riskreduceringsstrategier tillsammans med tillhörande policyförslag.

Nära samarbete med industrin

Projektet kommer att ha ett nära samarbete med relevanta intressenter som representerar den svenska LTA-industrin, såsom odlare (musslor, ostron och sjöpungar), samt myndigheter och beslutsfattare. För att underlätta samarbetet kommer vi att hålla två workshoppar under projektets gång. Hör gärna av er om ni vill ha mer information eller delta i workshopparna.

Under projektets gång kommer vi att skapa två populärvetenskapliga faktablad som sammanfattar klimatförändringarnas inverkan på odling och välfärd av LTA. Dessa kommer att delas i intressentnätverk och under evenemang. I projektet kommer vi också att leverera en slutrapport samt en vetenskaplig publikation.

Kontakt, Adrianus Both, adrianus.both@ivl.se

Projektfakta

 • Projektnamn: Förbättrad välfärd för odlade lågtrofiska vattenbruksarter i ett föränderligt klimat
 • Budget: 973 840 SEK
 • Finansiär: Jordbruksverket
 • Period: 2023 - 2024

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

 • 12. Hållbar konsumtion och produktion
 • 13. Bekämpa klimatförändringarna
 • 14. Hav och marina resurser