1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Vatten
 5. Vad äter musslor och ostron?
Bild på olika ostron

Vad äter musslor och ostron?

Vilken roll spelar dött organiskt material som föda för musslor och ostron i Sverige?

Hållbar havsbaserad livsmedelsproduktion som till exempel odling av marina organismer, så kallat vattenbruk, kommer att bli allt viktigare i framtiden. Odlade musslor och ostron är särskilt fördelaktiga eftersom de filtrerar växtplankton och annat organiskt material material och därmed förbättrar vattenkvaliteten.

Idag används modeller för att beräkna hur mycket musslor som kan odlas i ett område baserat på tillgången på föda. Dessa modeller visar ofta att produktionen av musslor kan ökas många gånger om, ibland hundrafalt, eftersom modellerna inkluderar förekomsten av dött organiskt material i beräkningarna, som det finns rikligt av.

Även om det är känt att musslor och ostron kan äta dött organiskt material är det oklart hur viktig denna föda är för dem. Syftet med detta projekt är därför att undersöka vilken roll dött organiskt material spelar som föda för blåmusslor, europeiska ostron och stillahavsostron i Sverige, samt hur arternas födoval överlappar varandra.

Projektet kommer också undersöka om odling på större djup påverkar ostronens och musslornas näringsinnehåll.

Läs mer: Popuärvetenskaplig beskrivning av projektet om bialvers föda.

Kontakt, Adrianus Both, adrianus.both@ivl.se

Projektfakta

 • Projektnamn: Konkurrerar invasiva och inhemska bivalver om föda? Detritus som en resurs för utveckling av ett hållbart vattenbruk och förvaltning av invasiva arter
 • Partners: Stockholms universitet
 • Budget: 4 MSEK
 • Finansiär: Formas
 • Period: 2024 - 2027

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

 • 12. Hållbar konsumtion och produktion
 • 14. Hav och marina resurser
 • 15. Ekosystem