1. Startsida
  2. Press
  3. [2024-03-12] Experter från IVL deltar i Sveriges första medborgarråd om klimatet
Nyhet | 2024-03-12
Unrecognizable mass of people walking in the city

Experter från IVL deltar i Sveriges första medborgarråd om klimatet

Sverige har fått sitt första nationella medborgarråd om klimatet. Ett 60-tal deltagare som slumpvis har valts ut ska under våren träffas för att ta del av forskning, och tillsammans med forskare och experter diskutera sig fram till lösningar och leverera förslag på hur Sverige ska kunna leva upp till Parisavtalet. Projektet är ett samarbete mellan bland annat Stockholms universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Ambitionen är att berika och nyansera den offentliga och politiska debatten om klimatfrågor, säger Mikael Malmaeus, forskare på IVL.

Medborgarråd kan vara ett sätt att få inspel till svårlösta samhällsfrågor. Flera andra länder, bland andra Frankrike, Storbritannien, Danmark och Finland, har skapat medborgarråd för att få en bättre bild av hur befolkningen ser på klimatfrågan och öka legitimiteten för åtgärder som införs.

I helgen den 9-10 mars ägde medborgarrådets första möte rum i Stockholm och ett 60-tal personer från hela landet samlades. Inledningsvis kommer rådet få kunskap samt diskutera klimatfrågan i stort för att sedan fokusera på hur utsläppen ska minskas inom transportsektorn. Som stöd i arbetet kommer några av Sveriges främsta forskare och experter att bidra med kunskap inom sina områden. En av dem är IVL:s mobilitetsexpert Anders Roth.

– Acceptansfrågorna kring klimatomställningen är viktiga och jag hoppas att klimatrådet kan bidra till ett öppnare samtalsklimat samt tydliga inspel till politiken, säger Anders Roth.

Deltagarna i medborgarrådet kommer att träffas under två hela helger och ha fem videomöten. I slutet av maj presenterar de sina framröstade förslag. Riksdagspartiernas klimatpolitiska talespersoner kommer att bjudas in att ta del av förslagen.

Vid frågor, kontakta:
Mikael Malmaeus, mikael.malmaeus@ivl.se, tel. 010-788 65 80
Anders Roth, anders.roth@ivl.se, tel. 010-788 69 16

Medborgarrådet om klimatet är en del av forskningsprogrammet Fairtrans och sker i samarbete mellan Stockholms universitet, Högskolan i Gävle, Uppsala universitet, Lunds universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet. Finansieringen kommer från Mistra, Formas och European Climate Foundation. Läs mer om Fairtrans och medborgarrådet på fairtrans.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev